Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan    toplantısını yapmak  üzere  02.02.2023  tarihine  tesadüf  eden  Perşembe  günü  saat 14.00’de  aşağıdaki gündem maddesini  görüşmek üzere toplanacaktır.   

      

 
G Ü N D E M                                    :  

1-  Ekonomik Ömrünü Tamamlamış İş Makinasının Satışı İçin Encümene Yetki Verilmesi Hk.

31 Ocak 2023