Şubat Ayı Meclis Toplantısı

Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan    toplantısını yapmak  üzere  04.02.2021  tarihine  tesadüf  eden  Perşembe  günü  saat 14.00’de  aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır

G Ü N D E M                                    :  

 1-Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı Tespiti Hk

 2-Belediye Başkan Yardımcısına Ödenecek Ücretin Belirlenmesi Hk.

 3-Altyapı  Ruhsatlarına  İlişkin Harç  Tarifesinin Belirlenmesi  Hk.
 

2 Şubat 2021