Belediye Meclisimiz olağanüstü toplantısını yapmak üzere 06.09.2021 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 14.00’te aşağıda yer alan gündem maddesini görüşmek üzere toplanacaktır.
Gündem : Karataş TDİOSB Kurucu Üye Olunması, Katılım Oranının Belirlenmesi ile Katılım Payının Ödenmesi ve Müteşebbis Heyete Üye Seçilmesi Hk.

2 Eylül 2021