Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak üzere 17.05.2021 tarihinde (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarih ve 868613 sayılı yazısına istinaden) Pazartesi günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

G Ü N D E M :
1-2020 Yılı Kesin Hesap Hk.
2- Kıyı Ege Belediyeler Birliğine Yedek Üye Seçimi Hk.
3- Sahil Caddesinde Bulunan 2 Adet Parkımıza Ebe Fatma ÇELİK ve Salim İMREN’in
İsminin Yine Sahil Caddesinde Bulunan Kütüphaneye İbrahim SÖNMEZ İsminin Verilmesi Hk.

17 Mayıs 2021