Başlık: Adana İli, Karataş İlçesi, Adalı Mahallesi, 6337 Dekar
Alanda, Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı tarafından yapılması planlanan “Adana-Karataş
Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi ve
20.007,68 Kw Gücünde Güneş Enerji Santrali Projesi” ÇED
Olumlu Kararı Duyurusudur.
DUYURU
Adana İli, Karataş İlçesi, Adalı Mahallesi, 6337 Dekar
Alanda, Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı tarafından yapılması planlanan Adana-Karataş
Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi ve
20.007,68 Kw Gücünde Güneş Enerji Santrali projesi ile ilgili
olarak Bakanlığımıza Çevrimiçi ÇED süreci Yönetim
Sisteminden sunulan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme
Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
Adana-Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri)
Organize Sanayi Bölgesi ve 20.007,68 Kw Gücünde Güneş
Enerji Santrali hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi
gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi
Olumlu” Kararı verilmiştir.
İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tel: (0322) 235 07 17
Fax: (0322) 235 06 56

13 Eylül 2021