7256 YAPILANDIRMA EK:2/A 

KARATAŞ BELEDİYESİNE

Dairenizce takip edilen ve kesinleşmiş bulunan tüm borçlarımın / aşağıda belirttiğim borçlarımın 7256 yapılandırma 2. maddesi kapsamında yapılandırılmasını talep ediyor ve yapılandırılan borçlarımı aşağıda belirttiğim şekilde ödemek istiyorum.

Yapılandırılan borçlarımın içerisinde, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Eğlence Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisinden birinin bulunması halinde taksit ödeme süresince bu vergi türleri için vereceğim beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerimin vadesinde ödenmesi gerektiğini, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisini süresinde ödemem koşuluyla, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememe ya da eksik ödeme yapmam halinde madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarıma ilişkin kalan taksitlerimi ödeme hakkımı kaybedeceğimi biliyor, iletişim bilgilerimin bilgilendirme amacıyla kullanılmasına izin veriyorum. Ayrıca, yaptığım başvuru içerisinde kesinleşmiş alacağın bulunmadığının anlaşılması halinde bu alacaklar için Kanundan yararlanamayacağımı, yapılandırılan borçlarımla ilgili olarak; dava açmayacağımı, kanun yollarına başvurmayacağımı ve açmış olduğum tüm davalardan vazgeçtiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederim.

    Borçlunun Kimlik Bilgileri

    İletişim Bilgileri