İLAN

Karataş Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/01/2020 tarih ve 92000791-492-E.188 sayılı yazılarına istinaden yaptığımız tespitlerde Adana İli, Karataş İlçesi, Muratlı mahallesi kadastro yolu içerisinde bulunan, ilan ekinde sunulan aplikasyon krokisinde B ve C olarak işaretli Metruk binalar 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine istinaden “METRUK YAPI” kapsamına alınmıştır.

                İlgililerine ilanen tebliğ olunur.

12 Ağustos 2020