Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak  üzere 07.10.2021  tarihine  tesadüf  eden  Perşembe  günü  saat 14.00’te  aşağıdaki gündem maddesini  görüşmek üzere toplanacaktır.   

 

G Ü N D E M                                    :  

1– 2022  Yılı Bütçe Tasarısı Hk.

1 Ekim 2021