Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden , olağan toplantısını yapmak üzere 05.08.2021 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine Belediyemizce Üye Olunması ve Üye Verilmesi Hk.

2 Ağustos 2021