Akyatan Ölüyor Mu?

Çevreye ve doğaya gösterdiği hassasiyet ile bilinen Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz,  bölgenin en önemli sulak alanlarından biri olan Akyatan lagününün korunması ve rehabilite edilmesi için kolları sıvadı.

Veteriner Hekim Necip Topuz Akyatan Lagünü ve Yaban Hayatı geliştirme sahasında incelemelerde bulunarak bölgenin bir an önce sorunlarının çözümlenmesi gerektiğini, aksi taktirde binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan bu alanın yok olacağını belirtti.

Başkan Topuz lagün ile ilgili yaptığı açıklama da; “Türkiye’nin en büyük lagün göllerinden biri olan Akyatan Kuş Cenneti, 1998 yılında Ramsar Sulak Alanları koruma sözleşmesi kapsamına alınmış, ardından 2005 yılında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmiştir. Lagün Türkiye’nin en önemli koruma alanlarından bir tanesini,  ayrıca nesli koruma altındaki birçok memeli, sürüngen ve endemik bitki türünün barınma, beslenme ve üreme alanını oluşturmaktadır. Bölgede ki yaşamı tehdit eden birçok unsur olduğu göz önünde bulundurularak, tarımsal faaliyetler ile kumulların tahrip edilmesi, tarım ilaçları ve evsel atıkların DSİ’ye ait YD3 sulama kanalı aracılığı ile lagüne girişi, tuzluluk oranındaki değişkenlik ve tahribat sebebi ile endemik bitki türlerinin yok olması lagünü ve canlı popülasyonunun geleceğini tehlikeye sokmakta. Dünya da bir alanda 89 000 flamingonun tespit edildiği tek nokta olan Akyatan Lagününün insan faktörleri sebebi ile tahrip edilmesine engel olunmalı ve bir an önce de acil eylem planı oluşturularak gerekli çalışmalar için harekete geçilmesi gerekmektedir.” dedi.

Başkan Topuz Akyatan da dalyan işletmecisi Mahir Sudi Karataş ile birlikte incelemelerde bulunurken Lagün ile ilgili gerekli önlemlerin acilen alınması gerektiği, aksi halde birçok canlıya yaşam alanı olan Lagünün yok olacağını söylediler.

31 Mart 2020