Haberler & Duyurular

KARATAŞ BELEDİYESİ İLAN

KARATAŞ BELEDİYESİ İLAN

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINADAN

İLAN

 

 

Belediye Encümenimizin 28/05/2019 tarih ve 53 sayılı kararı ile; Adana ili Karataş ilçesi İskele mevkii 815, 818, 819, 823, 824, 875, 879, 881, 2311, 4276, 4277, 4279, 4345 ve 4346 nolu parseller O34-C-18-C-2-A , O34-C-18-C-2-D nolu paftasında Ayrık Nizam 3 Katlı yapı nizamlı, resmi kurum alanı ve imar yolları olarak planlanmıştır.

3194 sayılı imar yasası 18. ve 19. Maddeleri ve ilgili yönetmelik ile 3290/2981 sayılı yasa Ek:1 maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılması, Düzenleme sınırının, ihdas beyannamelerinin, ayırma çaplarının, parselasyon planının, dağıtım cetvellerinin onanması, on beş gün ara ile yerel gazetelerin ikisinde birer defaya mahsus olmak üzere ilan edilmesi, bir ay süre ile askıya çıkartılması, gazete ve askı ilanının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda hazırlanan dosya kabul edilip onaylanmıştır.

Uygulama dosyası 30 gün süre ile askıya çıkarılmış olup ilgililere ilanen tebliğ olunur.