Haberler & Duyurular

Bahçe Mahallesi Plan Değişikliği

Bahçe Mahallesi Plan DeğişikliğiAdana İli Karataş İlçesi Bahçe Mahallesi 656 nolu parselin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bakanlığın Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 17/10/2018 tarih ve 2018/8-14 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7'nci maddesi uyarınca onaylanan planların 1 (bir) ay süreyle yayına çıkmıştır.