Haberler & Duyurular

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN (19.07.2018)

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  İLAN (19.07.2018)

Belediye Encümenimizin 17/07/2018 tarih ve 66  sayılı kararı ile;3194 sayılı imar kanununun 18. ve 19. Maddeleri ile 3290/2981 sayılı yasanın değişik Ek:1 maddesine istinaden Adana İli Karataş İlçesi İskele köyü mevkii O34-C-18-C-1-C pafta, 1194, 1198, 4767, 4975, 4976, 4977, 5515 ve 5531  nolu parseller üzerinde hazırlanmış olan imar uygulaması işine ait arazi ve arsa düzenlemesi yapılması, ihdas beyannamelerin, tahdit sınırının, dağıtım cetvellerinin ve parselasyon planlarının kabul edilmesi, askıya çıkarılması, gazete ve askı ilanının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda hazırlanan dosya kabul edilip onaylanmıştır.

Uygulama dosyası 30 gün süre ile askıya çıkarılmış olup ilgililere ilanen tebliğ olunur.