Haberler & Duyurular

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN ( İlan Tarihi :12.04.2018 )

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  İLAN ( İlan Tarihi :12.04.2018 )

 

 

 

 

 

Belediye Encümenimizin 10/04/2018 tarih ve 29  sayılı kararı ile;3194 sayılı imar kanununun 18. ve 19. Maddeleri ile 3290/2981 sayılı yasanın değişik Ek:1 maddesine istinaden Adana İli Karataş İlçesi İskele köyü mevkii O34-C-18-D-2-D, O34-C-18-D-2-C pafta, 81, 82, 83 ve 5192 nolu parseller üzerinde hazırlanmış olan imar uygulaması işine ait arazi ve arsa düzenlemesi yapılması, kadastro ayrıma çaplarının, ihdas beyannamelerin, tahdit sınırının, dağıtım cetvellerinin ve parselasyon planlarının kabul edilmesi, askıya çıkarılması, gazete ve askı ilanının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda hazırlanan dosya kabul edilip onaylanmıştır.

Uygulama dosyası 30 gün süre ile askıya çıkarılmış olup ilgililere ilanen tebliğ olunur.