Haberler & Duyurular

Karataş Belediyesi 2020 yılı ilk meclisi gerçekleştirildi.

Karataş Belediyesi 2020 yılı ilk meclisi gerçekleştirildi. Meclis toplantısında gündem maddeleri arasında;

1- İhtisas komisyonu üye seçimi
2-Denetim komisyonu üye seçimi ve belediyemiz denetim komisyonunun çalışmalarında yararlanabileceği uzman bir personelin görevlendirilmesi
3-Tam zamanlı sözleşmeli personel ( Mühendis) ücretinin belirlenmesi
4-Kısmi zamanlı sözleşmeli personel ( Avukat) ücretinin belirlenmesi
5-Belediyemiz zabıta personeline kanunca ödenmesi gereken maktu mesai ücretinin belirlenmesi
6-Kamuya tahsisli malların haczedilemeyeceği
7-belediyemizde görev yapan 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamındaki memura ve TÜM  BEL-SEN arasında yapılacak sosyal denge tazminatı ödenmesi içintoplu iş sözleşmesi yapmak üzere belediye başkanına yetki verilmesi 
maddeleri ile birlikte  2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen hizmetlerin sunumu ile tamamlandı.