Haberler & Duyurular

2017 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirildi .

 2017 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirildi .
1-İhtisas komisyonu üye seçimi hk.
2-Denetim komi,syonu üye seçimi ve belediyemiz denetim komisyonunun çalışmalarında yararlanabileceği uzman bir personelin görevlendirilmesi hk.
3-Tam zamanlı sözleşmeli personel (Mühendis) ücretlerinin belirlenmesi hk.
4-Kısmi zamanlı sözleşmeli personel (Avukat )ücretlerinin belirlenmesi hk.
5-Belediyemiz zabıta personeline kanunca ödenmesi gereken maktu mesai ücreti hk.
6-Kamuya tahsisli malların haczedilemeyeceği hk. idi .